Close

14. júla 2021

Letný tábor na ZŠ Kudlovskej

Ani tento rok na našej škole nesmel začiatkom júla chýbať letný tábor. Ale tohtoročný bol výnimočný. Deti boli rozdelené do troch skupín. Každá skupina mala svoju tému tábora.

Deti z prvej skupiny sa stali  na chvíľu súčasťou školského rozprávkového kráľovstvá, v ktorom vládne kráľ Žiacka knižka so svojou dcérou princezničkou Peračníčkou a o zábavu sa im vždy postará šašo Jašo.  Tak ako to v rozprávkach býva, aj v tomto kráľovstve prebýva škodoradostný školský škriatok, ktorý uväznil  kráľa, princezničku a šaša. Ak ich deti chceli vyslobodiť, museli splniť úlohy, ktoré  im pripravil škriatok. Každý deň si vytiahli z čarovnej truhlice farebný zvitok s úlohami na daný deň, za splnenie ktorých získali  indície. Zo získaných indícií  vo štvrtok zložili kľúč a tak vyslobodili kráľa, princeznú a šaša.

V druhej skupinke Letného tábora pri ZŠ Kudlovskej sa deti zábavnou formou ponorili do histórie nášho mesta. Dostali list od Aladára Andrassyho, majiteľa Humenského kaštieľa, v ktorom deti prosí o nájdenie svojho strateného pokladu. Deti si vytvárali menovky a svoje vlastné erby. Skladali puzzle tunajších šľachticov. Tieto obrazy potom hľadali pri prehliadke nášho kaštieľa. V ďalšie dni sa deti zahrali na dobových módnych návrhárov, hľadali poklad Andrassyovcov, písali ďakovné listy rodičom, vytvárali si  bábky, s ktorými  napokon hrali bábkové divadlo.

Odmenou pre deti z prvej a druhej skupiny bol v piatok výlet do Archeoparku v Hanušovciaciach.

Témou tretej skupinky bol Eko-tábor. Všetky aktivity sa diali v tomto duchu. Deti maľovali kamene a vytvárali z nich zvieratá alebo kvety. Tieto farebné kamene zdobia školský dvor. Ďalšou eko aktivitou bola tvorba voňavých obrazov. Deti si taktiež vyskúšali tkať na starodávnom tkáčskom stroji. Tieto tvorivé aktivity dopĺňali športové, rôzne hry a súťaže. Tábor v tretej skupinke sa zavŕšil výletom do ZOO a Dinoparku Košice.

Mgr. Mária Styrančáková

ZOBRAZ
SKRY