Close

1. júla 2021

Ukončenie šk.roka 2020/2021

Aj na ZŠ Kudlovská 11 zaznel včera posledný zvonec. A úplne posledný to bol pre našich deviatakov. Po vypočutí si hymny SR sa žiakom prihovorila pani riaditeľka. Pochválila našich prváčikov, vyzdvihla namáhavé dištančné štúdium, ocenila úspešných žiakov, deviatakom popriala úspešný štart do novej etapy života, poďakovala všetkým učiteľom, vychovávateľkám, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom našej školy. Rozlúčili sme sa s našimi učiteľkami, ktoré odchádzajú na zaslúžený dôchodok a s pani učiteľkou, ktorá odchádza na materskú dovolenku. Na záver naši deviataci vyjadrili svoju vďaku milým slovom a nádhernou kyticou kvetov.

Mgr. Adriana Janošová

ZOBRAZ
SKRY