Close

NOVINKY

Oznam

Humenné je od pondelka v oranžovej fáze. V zmysle COVID automatu je potrebné pri nástupe do školy doložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti. Vyhlásenie môžete odoslať prostredníctvom Edupage alebo poslať sken písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti triednemu učiteľovi. Mgr. Paulína Škerlíková, riaditeľka školy

Read More

Letná škola sa opäť vydarila

Kto chce stále múdry byť, musí školu navštíviť. Učiť sa už v auguste? Milí žiaci, odpusťte…. Odpustili, tešili sa, z vedomostí srdce plesá. Letná škola začala, spievame si tralala….     Chodby našej školy ožili vravou a smiechom už v dňoch od 23. do 27. augusta, pretože aj v tomto školskom roku sa   45  detí zúčastnilo Letnej […]

Read More

Otvorenie školského roka 2021/2022

Otvorenie   školského   roka    2021/2022 sa  uskutoční vo  štvrtok 2. septembra 2021 o 8:00 hod..   Slávnostné otvorenie školského roka bude prebiehať  za priaznivého počasia na školskom dvore, bez prítomnosti rodičov, s výnimkou žiakov  1.ročníka,  žiakov so ŠVVP a  novoprijatých žiakov. V prípade nepriaznivého (daždivého) počasia bude slávnostné otvorenie školského roka pre žiakov 1. ročníka v herniach ŠKD vo vestibule školy,  pre […]

Read More

Oznam pre rodičov k nástupu do školy

Vážení rodičia, na začiatku školského roka ministerstvo školstva umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách a v domácom prostredí. Možnosť testovania PCR kloktacími testami môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Nahlasovanie záujmu na uvedené dobrovoľné testovanie je umožnené prostredníctvom EduPage od 22. 08. 2021 (nedeľa). Možnosť uvedeného testovania je […]

Read More

Letný tábor na ZŠ Kudlovskej

Ani tento rok na našej škole nesmel začiatkom júla chýbať letný tábor. Ale tohtoročný bol výnimočný. Deti boli rozdelené do troch skupín. Každá skupina mala svoju tému tábora. Deti z prvej skupiny sa stali  na chvíľu súčasťou školského rozprávkového kráľovstvá, v ktorom vládne kráľ Žiacka knižka so svojou dcérou princezničkou Peračníčkou a o zábavu sa […]

Read More

Takí sme boli 9.A 2020/2021

Všetko sa raz končí. Naši deviataci ukončili svoju deväťročnú púť a vydali sa na ďalšiu svoju životnú cestu, ktorá ich už nezadržateľne priblíži ku svetu dospelých. Všetko dobré na tejto Vašej ceste. Pozrite si rozlúčkové video našich tohtoročných deviatakov.

Read More

Ukončenie šk.roka 2020/2021

Aj na ZŠ Kudlovská 11 zaznel včera posledný zvonec. A úplne posledný to bol pre našich deviatakov. Po vypočutí si hymny SR sa žiakom prihovorila pani riaditeľka. Pochválila našich prváčikov, vyzdvihla namáhavé dištančné štúdium, ocenila úspešných žiakov, deviatakom popriala úspešný štart do novej etapy života, poďakovala všetkým učiteľom, vychovávateľkám, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom našej školy. […]

Read More

Koncoročný výlet

Koniec náročného školského roka si  žiaci 1.A  a 2.A triedy spolu so svojimi pani učiteľkami Mgr. Ivetou Feiglovou , Mgr. Vlastou Fedičovou a asistentkami p. Dančovou a Mgr. Styrančákovou spríjemnili v utorok 29.6. v športovo-rekreačnom areáli biokúpaliska v Lackovciach. Po príchode nám trošku neprialo počasie,ale slniečko nám rýchlo ukázalo svoje lúče a my sme sa […]

Read More

Beseda so spisovateľkou Barborou Vanickou

Dvere v kúte sveta. Názovfantasyknihy, ktorú napísala spisovateľka a psychologička Barbora Vanická. Vo štvrtok 17. júna 2021 som ju so svojimi spolužiakmi a našou triednou pani učiteľkou Daňovou spoznala nabesede vo Vihorlatskej knižnici.Túto knihu som síce nečítala, ale veľmi rada si ju raz prečítam, už ju máme aj v školskej knižnici. Pani spisovateľka knihu naozaj písalacelým svojím srdcom. Každá […]

Read More
ZOBRAZ
SKRY