Close

Adriana Janošová

Letný tábor na ZŠ Kudlovskej

Ani tento rok na našej škole nesmel začiatkom júla chýbať letný tábor. Ale tohtoročný bol výnimočný. Deti boli rozdelené do troch skupín. Každá skupina mala svoju tému tábora. Deti z prvej skupiny sa stali  na chvíľu súčasťou školského rozprávkového kráľovstvá, v ktorom vládne kráľ Žiacka knižka so svojou dcérou princezničkou Peračníčkou a o zábavu sa […]

Read More

Ukončenie šk.roka 2020/2021

Aj na ZŠ Kudlovská 11 zaznel včera posledný zvonec. A úplne posledný to bol pre našich deviatakov. Po vypočutí si hymny SR sa žiakom prihovorila pani riaditeľka. Pochválila našich prváčikov, vyzdvihla namáhavé dištančné štúdium, ocenila úspešných žiakov, deviatakom popriala úspešný štart do novej etapy života, poďakovala všetkým učiteľom, vychovávateľkám, pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom našej školy. […]

Read More

Koncoročný výlet

Koniec náročného školského roka si  žiaci 1.A  a 2.A triedy spolu so svojimi pani učiteľkami Mgr. Ivetou Feiglovou , Mgr. Vlastou Fedičovou a asistentkami p. Dančovou a Mgr. Styrančákovou spríjemnili v utorok 29.6. v športovo-rekreačnom areáli biokúpaliska v Lackovciach. Po príchode nám trošku neprialo počasie,ale slniečko nám rýchlo ukázalo svoje lúče a my sme sa […]

Read More

Beseda so spisovateľkou Barborou Vanickou

Dvere v kúte sveta. Názovfantasyknihy, ktorú napísala spisovateľka a psychologička Barbora Vanická. Vo štvrtok 17. júna 2021 som ju so svojimi spolužiakmi a našou triednou pani učiteľkou Daňovou spoznala nabesede vo Vihorlatskej knižnici.Túto knihu som síce nečítala, ale veľmi rada si ju raz prečítam, už ju máme aj v školskej knižnici. Pani spisovateľka knihu naozaj písalacelým svojím srdcom. Každá […]

Read More

PIATACI HRALI BÁBKOVÉ DIVADLO!

My, žiaci z 5.A a z 5.B triedy, sme žili posledné týždne na hodinách literatúry, výtvarnej výchovy a hudobnej výchovy bábkovým divadlom. Od pani učiteľky Kočanovej sme dostali literárny námet, ktorým boli ostrovtipné rozprávky a v skupinách sme sa pustili do práce.     Museli sme sami vytvoriť scenár, navrhnúť a namaľovať scénu, rozdať si úlohy a k nim s pani učiteľkou Brečkovou na VYV zostrojiť bábky. […]

Read More

Čítajme pre radosť…

Žiaci v škole spoznávajú svet v jeho najrozmanitejších podobách. Výsledkom tohto poznávania sú vedomosti, zručnosti a rozvinuté schopnosti. Aby boli čo najkvalitnejšie, musia sa naučiť čítať s porozumením. Ako priviesť  deti k čítaniu? Pozitívny vzor rodiča a učiteľa  je ten najlepší spôsob. Práve preto, sa pani učiteľka Feiglová rozhodla, zobrať  nás prvákov dňa 10.júna do vihorlatskej knižnice a nasať tú jedinečnú atmosféru. […]

Read More

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 2. 6. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín v priestoroch Vihorlatského múzea za prísnych protiepidemiologických podmienok. Na tomto podujatí nesmela chýbať ani naša škola. Súťažilo sa v 4 kategóriách rozdelených na prednes poézie a prednes prózy. V prvej kategórii nás reprezentovala v prednese poézie Stella Strížová z 3. B a v prednese prózy ZojaCiprová z 3. B, ktorá sa umiestnila na […]

Read More

Pravidlá pre návrat žiakov do školy

Prezenčná forma vyučovania – od 3.5.2021 ZÁKONNY ZÁSTUPCA – bez testu – vyhlásenie o bezinfekčnosti ŽIAK – bez testu Zajtra, v sobotu 1.5.2021 bude na EDUPAGE zverejnený rozvrh hodín platný od 3.5.2021. Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete v prílohe.

Read More
ZOBRAZ
SKRY