Close

admin

Takí sme boli 9.A 2020/2021

Všetko sa raz končí. Naši deviataci ukončili svoju deväťročnú púť a vydali sa na ďalšiu svoju životnú cestu, ktorá ich už nezadržateľne priblíži ku svetu dospelých. Všetko dobré na tejto Vašej ceste. Pozrite si rozlúčkové video našich tohtoročných deviatakov.

Read More

ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK- 3.MIESTO

Krásnym úspechom sa môže pýšiť žiačka 2.A triedy Nellka Hubáčková. V celoslovenskej súťaži Čitateľský oriešok 6 sa svojou kresbou v kategórii Ocenenie verejnosti (2.ročník) umiestnila na 3.mieste. Žiaľ opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu neumožnili usporiadateľom súťaže pozvať víťazov na slávnostné vyhodnotenie do Zichyho paláca v Bratislave a tak bola Nellka o túto krásnu udalosť ukrátená. Zážitky z cesty a zo slávnostnej […]

Read More

Osvienčim a soľná baňa Wieliczka

V nočných hodinách   sme sa (žiaci 8.a9.ročníka) vybrali na koncoročný výlet do Poľska. Aj napriek tomu, že boli 3:00 hodiny ráno, nálada v autobuse bola veľmi príjemná. Okolo 8:30 sme dorazili do Osvienčimu, kde nás čakala pani sprievodkyňa. Na tomto mieste sme si uvedomili, aké boli tie časy veľmi náročné a ťažké. Osvienčim sa delí na 2 tábory: […]

Read More

Záhrada, ktorá učí

Od apríla je naša škola zapojená do projektu „Záhrada, ktorá učí“, ktorý financuje ŽIVICA a IKEA. Cieľom projektu je vybudovať eko-učebňu na školskej záhrade a oddychovú zónu pre deti 1. stupňa. V projekte vybudujeme: 1. altánok- eko-učebňu 2. pergolu s lavičkou 3. vysadíme 10 ovocných a okrasných drevín 4. vysadíme kríky s bobuľami pre vtákov na záhrade 5. do betónových kvetináčov […]

Read More

Modrý gombík

Deťom na Ukrajine vo vojnou postihnutých oblastiach sa snažili pomôcť aj naši žiaci, ktorí dňa 15. mája 2019 v priestoroch školy realizovali zbierku v rámci celoslovenského Týždňa modrého gombíka. Všetci sme si vedomí toho, že každé jedno dieťa potrebuje materiálne zabezpečenie a akýkoľvek konflikt zanechá v deťoch celoživotné postihnutie. Prichádzajú o svoje detstvo, ktoré si právom zaslúžia. Pevne veríme, že […]

Read More

Malé rozprávky o veľkej repe

V rámci projektu Vitajte v 13.komnate poznania sme opäť privítali škôlkarov z MŠ Osloboditeľov. Žiaci 1.A triedy sa pokúsili predškolákov vtiahnuť do príbehu O veľkej repe. Budúci prváci za krátku chvíľu prežili príbeh v dvoch verziách- v čítanej, zveršovanej rozprávke a v dramatizácii príbehu. Poskytnuté dve podoby rozprávky prinútili deti zamýšľať sa nad rozdielmi v jej poňatí, ale zároveň nad jednotou hlavnej myšlienky, ktorou […]

Read More

Prvé miesto na regionálnom kole – Štúrov Zvolen

Dňa 6. 5. 2019 sa v priestoroch humenského kaštieľa konal 33. ročník regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2019, na ktorom sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy – Gabriela Štofčiková (6.A) a Ema Borščová (8.A). Súťažilo sa v troch kategóriách. V druhej kategórii získala 1. miesto Ema Borščová (8.A). Porota vyzdvihla prirodzenosť jej prejavu, […]

Read More

Návšteva minifarmy

Dva dni pred Veľkou nocou sa žiaci 3.B vybrali na návštevu ku spolužiakom Janíkovi a Lenke Dendešovým, ktorý bývajú na Kudlovciach. Dôvod bol jednoduchý, vidieť ich minifarmu, keďže sa práve na hodine prírodovedy učili o vtákoch. Na dvore rodinného domu ich srdečne privítala pani Dendešová a taktiež sliepky, ktoré Lenka rozkotkodákala. Bol to riadny koncert. Janík ako správny […]

Read More
ZOBRAZ
SKRY