Close

ŽIACKA RADA

stránka o aktivitách žiackej rady

PREDSEDA

Klaudia HERMANOVÁ

PODPREDSEDA

Ema KRUPOVÁ

ZAPISOVATEĽKA

Ela BEHÚNOVÁ

REDAKTORKA

Soňa BEZEGOVÁ

REDAKTORKA

Saskia ANTAŠOVÁ

GRAFIK

Samo GALAJDA

FOTOGRAF

Šimon SENTIVAN

FOTOGRAF

Daniel PAVELICA

FOTOGRAF

Ľubko SUŠKO

FOTOGRAF

Emma ŠUĽAKOVÁ

ZOBRAZ
SKRY