Close

ŽIACKA RADA

stránka o aktivitách žiackej rady

PREDSEDA

Anna RADOVÁ

PODPREDSEDA

Elena ENGELOVÁ

REDAKTOR

Jakub TEREK

ZAPISOVATEĽ

Diana BÍLA

FOTOGRAF

Paula MICHALKOVÁ

FOTOGRAF

Ela BEHÚNOVÁ

GRAFIK

Zuzana STARIATOVÁ

GRAFIK

Štefan KASARDA

MEDIÁLNY INFORMÁTOR

Katarína JAKUBOVÁ

ZOBRAZ
SKRY