Close

ŽIACKA RADA

stránka o aktivitách žiackej rady

PREDSEDA

Anna RADOVÁ

PODPREDSEDA

Elena ENGELOVÁ

REDAKTOR

Jakub TEREK

ZAPISOVATEĽ

Diana BÍLA

FOTOGRAF

Paula MICHALKOVÁ

FOTOGRAF

Ela BEHÚNOVÁ

GRAFIK

Zuzana STARIATOVÁ

MEDIÁLNY INFORMÁTOR

Katarína JAKUBOVÁ

ZOBRAZ
SKRY