Close

PRE RODIČOV

ZRPŠ

zápis zo zasadnutia Rady školy 06.10.2020

zápis zo zasadnutia Rady školy 05.02.2020

Správa rodičovskej rady 2018-2019

Zápis z stretnutia Rady rodičov z 03.10 .2019

Školský psychológ

Školský psychológ: Mgr. Barbara Bérešová Kontakt: psychologzskud@gmail.com Konzultačné hodiny PRE RODIČOV: streda od 13,00 h do 15,00 h Konzultačné hodiny PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV: pondelok… 2. októbra 2018

Školský špeciálny pedagóg

Mgr.Andrea Tomčíková Kontakt: ada.tomcikova@gmail.com Konzultačné hodiny: utorok, štvrtok od 13,30 h do 15,30 h utorok, štvrtok od 14,30 h do 16,30 h konzultácie v iných dňoch sú možné p… 2. októbra 2018

Výchovný poradca

Výchovný poradca:  Mgr. Adriana Janošová   Kontakt:                       adjanosova@gmail.com 0905292788 Konzultačné hodiny PRE RODIČOV: každú prvú stredu v mesiaci od 13:45 … 2. októbra 2018

ZOBRAZ
SKRY