Close

8. septembra 2020

Letná škola na Kudlovskej

Posledný augustový týždeň otvorila  na našej škole svoje brány Letná škola. Prihlásení žiaci  v priebehu piatich dni mali možnosť hravou formou upevniť si svoje vedomosti a zručnosti získané v škole. V pondelok sa žiaci oboznámili s rozprávkou „Čo by bolo, keby nebolo písmeno A“. Spoznali bližšie naše mesto, navštívili skanzen a usilovne hľadali ukrytý poklad.

Utorok sa niesol v znamení príprav na tradičnú „východniarsku svadbu“. Starostlivý výber nevesty a ženícha, nácvik tancov, vypytovanie nevesty, pečenie svadobných koláčikov, stolovanie – to všetko sme zavŕšili hostinou a „redovým tancom“.

Streda bola venovaná narodeninovým zvyklostiam. Žiaci si osvojili a upevnili slovnú zásobu súvisiacu s narodeninovou oslavou a naučili sa  pieseň v angličtine. Pre oslávenca si vyrobili aj malý narodeninový darček.

Vo štvrtok sme separovali. Dôležitosť tejto témy mali žiaci možnosť spoznať návštevou separačného dvora a výrobou kľúčenky z odpadového materiálu.

V piatok sme navštívili múzeum v Zemplínskych Hámroch. Tu sídlia  dve expozície baníctva,železiarstva a etnografická, ktorá prezentuje ľudovú architektúru, poľnohospodárstvo, remeslá. Žiaci mali možnosť skúsiť prácu na hrnčiarskom kruhu a vyrobiť si svoj výrobok a ochutnať domáci chlebík, ktorý im upiekol pracovník múzea.

Počas celého týždňa nám naše tety kuchárky pripravovali skvelé obedy a o čistotu sa starali pani upratovačky, za čo im patrí naša vďaka.

                                                                          Mgr. Vlasta Fedičová

ZOBRAZ
SKRY