Close

7. septembra 2020

Slávnostné otvorenie školského roka na ZŠ Kudlovskej

Školské brány sa otvorili! A nebolo tomu inak ani na ZŠ Kudlovskej, kde dňa 2. septembra 2020 prekročili školskú bránu všetci žiaci 1. a 2. stupňa. S veľkým očakávaním niečoho nového, i s maličkými obavami, vstupovali do školy naši malí prváčikovia. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky Mgr. Paulíny Škerlíkovej si prváčikovia prevzali od svojich pani učiteliek darčeky a čestnú medailu prváka. Ostatní žiaci si pripomenuli vo svojich triedach školský poriadok a oboznámili sa s tým, čo ich nasledujúci rok čaká.

Druhým septembrovým dňom sme slávnostne začali školský rok a veríme, že sme úspešne vykročili na správnu cestu poznania a vzdelávania.

ZOBRAZ
SKRY