Close

4. mája 2020

V učení ani teraz nezaháľame.

O tom, že vyučovanie anglického jazyka vie byť zábavné a tvorivé aj cez online hodiny v čase domácej izolácie zapríčinené koronavírusom svedčia práce žiakov piateho ročníka. Prostredníctvom vlastnoručne vytvorených mestečiek sme sa učili preložky IN, BEHIND,…, ukazovacie zámena THERE IS.., THERE ARE…, tvorili otázky ARE THERE …? IS THERE…? , krátke odpovede ale hlavne názvy budov nachádzajúce sa v našom alebo vysnívanom meste. Žiakov práca zaujala, učili sa hrou a tešíme sa, že možno už čoskoro sa budeme učiť formou zážitku – priamo v meste.

Mgr. Adriana Janošová

ZOBRAZ
SKRY