Close

28. apríla 2020

Podpisovanie prihlášok na stredné školy

Oznamujeme rodičom a žiakom deviateho ročníka, že na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa na prihláške na vzdelávanie nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka. Ale napriek tomu sa prihlášky budú podpisovať v stredu 6.5.2020 od 13:00 do 16:00 h v priestoroch ŠKD pri dodržaní prísnych hygienických podmienok. Zoberte si so sebou vlastné pero a dodržujte 2m rozostupy.

Vyplnené prihlášky (podľa vašich údajov v sms) dá výchovná poradkyňa podpísať riaditeľke školy do 15.5.2020 a následne ich odošle na príslušné stredné školy.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte výchovnú poradkyňu adjanosova@gmail.com, t.č. 0905292788 Mgr. Adriana Janošová

ZOBRAZ
SKRY