Close

8. februára 2020

Návšteva Vihorlatskej Hvezdárne

Dňa 28. januára 2020 sa naša trieda 4.B pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ivety Feiglovej zúčastnili exkurzie vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom. Hlavným cieľom tejto návštevy bolo upevniť a doplniť si vedomosti a poznatky z témy Vesmír, ktorej štvrtáci venovali na hodinách prírodovedy nemálo času. Na úvod nás privítal lektor Mgr. Róbert Adam, ktorý nás sprevádzal po Slnečnej sústave. Prednáška sa začala vo hviezdnej sále – planetáriu, kde si žiaci pozreli kreslený film o našej planéte. Videli sme naše Slnko, aj planéty obiehajúce okolo neho. Porozprával nám o význame Slnka pre život na Zemi a vysvetlil rozdiely medzi dĺžkou dňa v lete a v zime. Pozorovali sme Mesiac, jeho pohyb a jednotlivé fázy. Záver filmu tvorila prechádzka najznámejšími súhvezdiami nočnej oblohy.
Žiaci sa pútavou formou oboznámili so základnými údajmi o planétach Slnečnej sústavy a ich mesiacoch.
Po skončení programu sa žiaci pýtali lektora podrobnejšie, ako to vo vesmíre funguje a kládli mu najrôznejšie otázky a naozaj, nebolo ich málo.
Dúfame, že exkurzia uspokojila zvedavosť našich žiakov a obohatila ich o nové zážitky a poznatky o vesmíre.   

                                                                                                   Mgr. Peter Dzijak

ZOBRAZ
SKRY