Close

15. januára 2020

Spomienka na 13. Kudlovský jarmok

Už po 13krát otvorila naša škola svoje brány rodičom, starým rodičom, bývalým žiakom a všetkým, ktorí prišli dňa 17.12.2020 nasávať vianočnú atmosféru na tradičný Kudlovský jarmok. A veru, že sa nás tu stretlo neúrekom. Vo vestibule školy hostí vítali naši žiaci oblečení v krojoch s perníkmi ktoré napiekli a ozdobili zamestnanci školy spolu so žiakmi. Príjemnými vianočnými koledami navodili tu skutočnú vianočnú atmosféru naši susedia zo ZUŠ Kudlovskej. Na prvom poschodí sa už netrpezlivo čakalo na kultúrny program, ktorý pripravili naši žiaci spolu s vyučujúcimi. Ale nebol to len program, ale aj predajné stánky s množstvom krásnych výrobkov za ktorými stali tiež naši žiaci spolu s vyučujúcimi. Horné poschodie bolo plné tvorivých a športových aktivít a dokonca aj burza hračiek. K dokonalej vianočnej atmosfére nechýbal ani vianočný punč alebo sladké dobroty, ktorými prispeli rodičia našich žiakov. Bola to krásna chvíľ, škoda len že ubehla veľmi rýchlo a nám nezostáva nič iné len sa tešiť na budúci už 14. Kudlovský jarmok.

Mgr. Adriana Janošová

https://www.facebook.com/201636616548162/videos/1476528182523928/

ZOBRAZ
SKRY