Close

27. decembra 2019

Najkrajšie vyzdobená trieda vo vianočnom duchu

Predvianočný čas v sebe skrýva svoje čaro lásky, pokoja a porozumenia, ktoré umocňuje aj krásna výzdoba plná svetiel i vianočných motívov.  Preto aj tento školský rok naša Žiacka školská rada zorganizovala Súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu vo vianočnom duchu. Každá trieda mala naozaj pekné vianočné nápady, v ktorých sa odzrkadlil vkus i pohľad žiakov, ale prvenstvo mohli získať iba dve triedy.

Na 1. stupni najkrajšie vyzdobenou triedou sa stala 2. B trieda a na 2. stupni 1. miesto získala 5. B trieda. Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom, ktorí sa snažili akýmkoľvek spôsobom skrášliť svoju triedu.

Mgr. Veronika Hudáková

ZOBRAZ
SKRY