Close

9. decembra 2019

Besiedka pre starých rodičov

         Žiaci 4.B usporiadali pre svojich starých rodičov školskú besiedku . Poslaním školy nie je len výchova a vzdelávanie, ale tiež vštepovanie základných morálnych vlastností ako je aj úcta k starým rodičom.          

      Mnohí starkí sa dennodenne podieľajú na výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov, či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť ich lásku, pohladenie, starostlivosť, či účasť pri spoločných hrách. Preto takmer všetci starí rodičia  prijali pozvanie s vedomím tešiť sa, dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich najmilších. Kultúrny program plný piesní, básní, tancov bol poďakovaním za všetko  krásne a dobré, čo pre svoje vnúčence babky a dedkovia urobili a ešte v budúcnosti urobia. Nechýbalo ani divadelné prestavenie, ktoré všetkých pobavilo. Darček a tanec so starkým, či starkou boli krásnym gestom a veru v mnohých očiach sa zaleskli slzy dojatia. Príjemné popoludnie doplnilo aj pohostenie-koláčiky, chlebíčky a iné dobrôtky. Čajík na zohriatie, či kávička podčiarkli celkovú príjemnú atmosféru.

Túto milú akciu pripravili :p. učiteľka I. Feiglová, p. vychovávateľka K. Kačurová a p. asistent P. Dzijak. Najväčšiu zásluhu však na celej akcii mali účinkujúci….Čo dodať na záver? Snáď len slová básne od M. Rúfusa: Modlitbičky, ktorá tiež zaznela na vystúpení.

ZOBRAZ
SKRY