Close

2. decembra 2019

Výtvarná súťaž – Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO.

V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do obľúbenej výtvarnej súťažes názvom Záchranár v lese,na lúke a v horských polohách.8.ročník tejto detskej súťaže bol pre nás úspešný.Naši výtvarníci – žiaciI. a II.stupňa nemali ľahkú úlohu.Cieľom súťaže bolo deťmi znázorniť,alebo priestorovo vytvoriť prácu záchranárov v lese, na lúke, alebo v horách.Do súťaže sa zapojili žiaci MŠ a ZŠ v Humennom.Spomedzi mnohých detských prác porotu zaujalo  aj výtvarné dielko našej žiačky  Hanky Ciprovej z 5.a triedy. Svojim komiksom znázorňujúcim prácu záchranárov v lese získala  1.miesto .Víťazná práca z okresného kola postupuje na celoštátne národné kolo.Hodnotné ceny odovzdali oceneným žiakom, veliteľ Záchrannej brigády hasičského a záchranného zboru v Humennom JUDr.M.Pouchan , Ing.Stríž a za políciu p.Čopáková.Našej žiačke srdečne blahoželáme.

Mgr.M.Brečková.

ZOBRAZ
SKRY