Close

21. novembra 2019

Beseda o poskytovaní prvej pomoci

V súčasnosti sa veľa hovorí o záchrane ľudského života, o dôležitosti vedieť poskytnúť prvú pomoc. Každý z nás je zraniteľný, a preto by mal vedieť poskytnúť prvú pomoc. Túto problematiku sme sa pokúsili priblížiť i našim žiakom.  V pondelok 18. 11.2019 sa žiaci prvých a štvrtých ročníkov zúčastnili besedy spojenej s praktickou ukážkou zásad poskytovania prvej pomoci. Prišli medzi nás študenti Strednej zdravotníckej školy v Humennom, ktorí nám pútavou formou ukázali rôzne modelové situácie poranení a ich ošetrenia. Žiaci si mali možnosť vyskúšať  ošetrenie rôznych poranení, obväzovanie rán, uloženie zraneného do stabilizovanej polohy,  použitie izotermickej fólie, trojrohej šatky  či ako ošetriť krvácanie z nosa.

Poskytnúť  základy prvej pomoci sme hravou formou zvládli, veď i detskí hrdinovia dokážu mnohokrát v závažných situáciách pomôcť a  často aj zachrániť život.

Mgr. Vlasta Fedičová

ZOBRAZ
SKRY