Close

5. novembra 2019

Boli sme na návšteve

Dňa 4.11. navštívili piataci z našej školy, v rámci „Týždňa vedy a techniky“ SOŠ Polytechnickú v Humennom, kde pre nich p. učitelia a študenti nachystali množstvo zaujímavých aktivít.

Najprv si žiaci prezreli dielne, kde dostali možnosť vyskúšať si prácu s pílkou, kladivom, kliešťami i závitnicou. Tiež stavali múry, skladali dlažbu, spájali potrubia, pajkovali.

Po krátkej, ale chutnej prestávke, žiaci testovali svoje vedomosti z informatiky, konkrétne pri programovaní jednoduchých hier. Skúšali pracovať s Lego robotom, cez X-Box si zahrali tenis a obdivovali 3-D tlačiareň.

V závere naše deti potešili stredoškoláci malými darčekmi.

Ďakujeme učiteľom a študentom zo SOŠ Polytechnickej za zaujímavú a prínosnú akciu, z ktorej si naši piataci odniesli mnoho zážitkov.

                                                                                    Mgr. Darina Šutová

ZOBRAZ
SKRY