Close

2. novembra 2019

Timravina studnička – regionálne kolo

Na pôde Vihorlatského  múzea v Humennom sa 16.októbra 2019 uskutočnilo regionálne kolo súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy – Timravina studnička. Našu školu zastupovali víťazi školského kola Zojka Ciprová 2.b, Miško Janošov 6.a  a Ján Engel 7.b. Radosť nám urobil Ján Engel, ktorý pod vedením pani učiteľky Daňovej získal 3. miesto v III. kategórii. Recitátorom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a ocenenému srdečne blahoželáme.

                                                                                               Mgr. Anna Daňová

ZOBRAZ
SKRY