Close

2. novembra 2019

Diskusia o význame separovania odpadu

Na hodinách slovenského jazyka ôsmaci diskutovali o triedení odpadu, kde museli uvádzať množstvo argumentov a obhájiť svoj postoj voči separácii odpadov. Vyučujúce slovenského jazyka a literatúry, p. uč. Kočanová a p. uč. Hudáková, zhodnotili, že je lepšie raz vidieť, ako dvakrát počuť. Preto sa rozhodli zorganizovať exkurziu do Separačného dvora Technických služieb v Humennom. O tom, že nie je odpad ako odpad, sa žiaci presvedčili na vlastné oči. Videli triedičku plastov, kde zamestnanci triedia plastové fľaše podľa farby. Taktiež pozorovali aj výsledky práce s papierom, ktorý je rozdelený na kartón a ostatnú takzvanú spisovinu. Osobitnou zložkou boli fľaše z acidofilného mlieka i rôzne tégliky z jogurtov či obaly z nebezpečných látok a prípravkov. Na zbernom dvore ôsmaci videli aj elektro odpad a nádoby s rôznymi škodlivými olejmi. Pevne veríme, že žiaci prostredníctvom tejto exkurzie nadobudli úplne iný pohľad na odpad a jeho separovanie, ktoré je veľmi potrebné pre našu prírodu, celú spoločnosť, no najmä pre budúce generácie.

Mgr. V. Hudáková

ZOBRAZ
SKRY