Close

14. októbra 2019

Timravina studnička

Umenie a umelecký prednes je prostriedkom poznávania skutočných hodnôt, aby sme si vedeli zvoliť tú správnu cestu, vedeli odsúdiť zlé a oceniť krásu a dobro.

   9. októbra 2019 sa v priestoroch našej školskej knižnice konala  súťaž

v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička.

Táto súťaž je organizovaná na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy, ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Poslaním súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavovaniu krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby. V regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 16. októbra 2019, nás budú reprezentovať Zoja Ciprová z 2.b, Michal Janošov zo 6.a, Ján Engel zo 7.b, ktorí sa stali víťazmi školského kola.

   Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme a trojici víťazov držíme palce v regionálnom kole.

                                                                                      Mgr. Anna Daňová

ZOBRAZ
SKRY