Close

6. októbra 2019

S divadielkom na Dni tradičných remesiel

Žiaci 2.A triedy s radosťou prijali pozvanie Vihorlatského múzea, aby vystúpili  a reprezentovali našu školu so svojim divadielkom Ťahal dedko repku na akcii Deň tradičných remesiel v priestoroch Expozícii ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom, ktorá sa uskutočnila 28.09.2019. Deti vystupovali pre návštevníkov dvakrát v dopoludňajších hodinách a veríme, že sa im podarilo spestriť krásnu akciu zameranú na spoznávanie tradičných remesiel regiónu.

Mgr. T. Hajduková

ZOBRAZ
SKRY