Close

5. októbra 2019

Deň remesiel v skanzene

Vo štvrtok 26.09.2019 sa žiaci 1.A  a 4.B triedy zúčastnili so svojimi triednymi učiteľkami Mgr. Fedičovou a Mgr. Feiglovou prehliadky expozície ľudovej architektúry a bývania v neďalekom skanzene.

Po úvodnom kultúrnom programe  nasledovala prehliadka  jednotlivých remesiel. Začali sme

ukážkou majstra tokára, ktorý vyrábal rôzne výrobky z dreva- misy, lustre. Ďalšou našou zastávkou bolo remenárstvo a podmaľba na sklo. Žiakov zaujala hlavne výroba kabeliek a možnosť zaplieskať si ozajstným bičom. Pokračovali sme ukážkou podkúvania koní v kováčskej dielni a orby pomocou konského pluhu. Niektorí žiaci sa mohli aj povoziť na koni.

Žiaci mali možnosť vidieť ako ľudia v minulosti obrábali polia a spracovávali obilie na múku, z ktorej následne piekli chlieb.

Tkanie kobercov na ozajstných krosnách  a pradenie na kolovrátku sa žiakom veľmi páčilo a zhodli sa na tom, že to bola ťažká práca.

 Bol to deň plný krásnych a poučných zážitkov.

                                                                                                     Mgr. Vlasta Fedičová

ZOBRAZ
SKRY