Close

18. septembra 2019

Začiatok šk.roka 2019/20

Dva mesiace bezstarostných letných prázdnin ubehli ako voda v rieke času a učitelia spolu so svojimi žiakmi opäť zasadnú do školských lavíc. Inak tomu nebolo ani na Základnej škole Kudlovskej v Humennom, kde sa v telocvični školy stretli v pondelok 2. septembra  žiaci, učitelia, rodičia, starí rodičia a pozvaní hostia.

V úvodnom príhovore riaditeľka školy Mgr. Paulína Škerlíková  privítala všetkých prítomných, špeciálne prváčikov, ktorí upierali svoje nesmelé pohľady na svoje nové pani učiteľky. Povzbudila  nielen piatakov, ktorí sa stávajú už žiakmi druhého stupňa ale aj deviatakov, aby ich záverečný ročník bol úspešný a čo najlepšie zvládli Testovanie 9.

K prítomným sa prihovoril aj zástupca mesta pán Hopta so želaním všetkého dobrého v novom školskom roku.

Nasledovalo rozdeľovanie prváčikov na žabky a sovičky a spoznávanie sa so svojou novou triednou učiteľkou.

Mgr. Adriana Janošová

ZOBRAZ
SKRY