Close

27. júna 2019

Delka – psík z knižnice

Dojímavý príbeh knihy Magdalénka a psík z knižnice nás inšpiroval k tomu, aby sa žiaci 1.A triedy rozlúčili v tomto školskom roku s Delkou v školskej knižnici.

Delka prváckej triede robila spoločnosť počas celého školského roka raz mesačne a svojou prítomnosťou a prácou spestrila vyučovacie hodiny matematiky a slovenského jazyka. Poslednú hodinu s Delkou sme strávili v knižnici čítaním príbehu o dievčatku, ktorému práve psík z knižnice pomohol odbúrať strach pri zdolávaní viet. Deti s radosťou prečítali príbeh a Delka bola naozaj vnímavým poslucháčom.

Knihu sme mohli prečítať aj vďaka projektu Vitajte v 13. komnate poznania.

Mgr. Tatiana Hajduková

ZOBRAZ
SKRY