Close

9. júna 2019

Čítajme si…

    Linka detskej istoty prišla  už po dvanástykrát s podujatím, ktoré podporuje a rozvíja čítanie detí.  Tvorcovia projektu spolu so všetkými účastníkmi podujatia Čítajme si… sa snažia každý rok získať a nadchnúť pre čítanie čo najviac detských čitateľov.

Do tohto projektu sme sa zapojili pod patronátom Vihorlatskej knižnice a žiaci 1.a, 6.b a 9.b čítali práve tam. 30. mája 2019 o 9.00 hodine  otvorila maratón čítania riaditeľka knižnice Ing. Mária Daňová, ktorá prečítala stránku z knihy Hups, Rups a Šups  od Gabriely Futovej a Kataríny Škorupovej. Podmienkou započítania dieťaťa do celkového počtu čítajúcich bolo prečítanie jednej strany z vybranej knihy. Ostatní žiaci  našej školy čítali vo svojich triedach a 5.a v našej školskej knižnici. V priebehu dňa sa do maratónu „Čítajme si 2019“ pod gesciou Vihorlatskej knižnice zapojilo celkovo 708 detí.

 Cieľom podujatia bolo podporiť záujem detí o knihy a čítanie zapojením čo najväčšieho počtu detí, ktoré čítali  súčasne vo viacerých mestách a miestach Slovenska.

                                                                                                    Mgr. Anna Daňová

,

ZOBRAZ
SKRY