Close

14. mája 2019

Malé rozprávky o veľkej repe

V rámci projektu Vitajte v 13.komnate poznania sme opäť privítali škôlkarov z MŠ Osloboditeľov.

Žiaci 1.A triedy sa pokúsili predškolákov vtiahnuť do príbehu O veľkej repe. Budúci prváci za krátku chvíľu prežili príbeh v dvoch verziách- v čítanej, zveršovanej rozprávke a v dramatizácii príbehu. Poskytnuté dve podoby rozprávky prinútili deti zamýšľať sa nad rozdielmi v jej poňatí, ale zároveň nad jednotou hlavnej myšlienky, ktorou je súdržnosť a priateľstvo.

Tešíme sa,  že škôlkari prejavili svoju bystrosť, dôvtip a tvorivosť a veríme, že od nás odišli o poznania a zážitky bohatší.

Mgr. Tatiana Hajduková

ZOBRAZ
SKRY