Close

9. mája 2019

Prvé miesto na regionálnom kole – Štúrov Zvolen

Dňa 6. 5. 2019 sa v priestoroch humenského kaštieľa konal 33. ročník regionálnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2019, na ktorom sa zúčastnili aj dve žiačky našej školy – Gabriela Štofčiková (6.A) a Ema Borščová (8.A).

Súťažilo sa v troch kategóriách. V druhej kategórii získala 1. miesto Ema Borščová (8.A). Porota vyzdvihla prirodzenosť jej prejavu, dobrý výber témy (škodlivosť niektorých potravín), a taktiež použitie pomôcky pri prejave (fľaša s „umelou“ malinovkou), čo bolo novým oživujúcim prvkom.

Veríme, že rovnako úspešne nás bude Ema Borščová reprezentovať aj na celoslovenskom kole priamo v Zvolene.

Mária Styrančáková

ZOBRAZ
SKRY