Close

6. mája 2019

Úžasný svet dinosaurov

Dinosaury – téma, ktorá zaujme malých, veľkých, mladých i starých. Kudlovčatá sa na tento  vedecký brloh tešili tiež.

27. apríla 2019 sa výnimočne konal na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ  v Košiciach. Hosťom a lektorom bol náš rodák z Humenného, paleontológ RNDr. Martin Kundrát, PhD..

 Cesta do praveku – dobrodružný film z roku 1955, ktorý motivoval  nejedno dieťa, aby podniklo expedíciu hoci  len na pieskovisku alebo v rodičovskej záhrade.  Práve tento film patrí medzi  jeho najmilšie a podnietil ho, aby sa vybral týmto smerom. Pán Kundrát  nám  predstavil svoje významné svetové nálezy, porozprával o práci paleontológa a podelil sa o príbehy zo svojich expedícií v Argentíne, Kanade, Mongolsku, USA, Číne, Iráne či na Sibíri.

Sobotňajšie popoludnie sme strávili v spoločnosti príjemného a múdreho človeka, ktorý trpezlivo odpovedal na naše zvedavé otázky a pre ktorého je práca koníčkom.

Dozvedeli sme sa veľa nového, dotýkali sa skamenelín, veľa sa pýtali a potvrdili si, že svet dinosaurov je naozaj úžasný.

                                                                                                 Mgr. Anna Daňová

ZOBRAZ
SKRY