Close

4. mája 2019

Deň Zeme v 3.A

Určite ste zaregistrovali, že v tomto mesiaci je niekoľko dní, ktoré nám pripomínajú dôležitosť ochrany prírody, životného prostredia, zdravia a zdravého životného štýlu. Napríklad Medzinárodný deň vtáctva, Deň narcisov, Deň zdravia, Deň vody, Deň Zeme, Deň skautov, Deň boja proti hluku.

Zem je naším domovom. Z jeho darov čerpáme, aby sme mohli žiť. Chrániť prírodu znamená starať sa o všetko, čo žije, o zvieratká, rastliny. Chrániť prírodu znamená i to, že neznečisťujeme vodu, vzduch, pôdu.

Deň Zeme –  22. apríl, si pripomenuli i žiaci 3.A vyhotovením spoločného projektu „Ochraňuj prírodu“. Deti vytvorili strom, na ktorom sú motýle rôznych farieb. Tento strom symbolizuje pestrofarebnosť a rôznorodosť našej planéty. Táto pestrofarebnosť a rôznorodosť sa môže uchovať pre ďalšie generácie len vtedy, keď budeme našu planétu všetci spoločne chrániť. Preto pod farebné motýle deti nalepili zelené listy s odkazmi, ako treba chrániť našu prírodu.

Táto aktivita nebola len o vystrihovaní a lepení, ale o tom, ako Wendell Berry veľmi múdro povedal: „Zem je to, čo máme všetci spoločné.“

                                                    Mgr. Jana Lešková a Mgr. Mária Styrančáková

ZOBRAZ
SKRY