Close

1. mája 2019

Informácie pre deviatakov

Dôležité informácie pre deviatakov a ich zákonných zástupcov

V školskom roku 2018/2019 má zákonný zástupca možnosť podať dve prihlášky na dve rôzne stredné školy alebo dva rôzne odbory v rámci jednej strednej školy. Najpresnejšie informácie ohľadom prijímacieho konania sa dozviete na stránke www.svs.edu.sk a tiež na webových stránkach jednotlivých škôl.

Termíny:

do 20. 2. 2019 podáva zákonný zástupca žiaka prihlášku riaditeľovi základnej školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu

3. 4. 2019 celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ T9

do 10. 4. 2019 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy na ostatné študijné odbory (4-ročné s maturitou) a učebné odbory (3-ročné s výučným listom)

13. 5. 2019 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

16. 5. 2019 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok 

od 23. 5. 2019 odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok

18. 6. 2019 2. kolo prijímacích skúšok

od 25. 6. 2019 odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok  

ZOBRAZ
SKRY