Close

1. mája 2019

Konzultačné hodiny 02.05.2019

Dňa 02.05.2019 (štvrtok) sa rodičia môžu informovať o výchovno-vyučovacích výsledkoch svojich detí v čase uvedenom v žiackej knižke.

ZOBRAZ
SKRY