Close

1. mája 2019

Čitateľský oriešok

Dňa 30.apríla 2019 v Zichyho paláci v Bratislave si žiačka našej školy Linda Goroľová zo 4.A prevzala ocenenie z rúk tohtoročného ambasádora Mira Jaroša za 3.miesto v celoslovenskej čitateľsko – výtvarnej súťaži Čitateľský oriešok, ktorú už piaty rok organizuje spoločnosť RAABE. Linde srdečne blahoželáme.

Mgr. Jana Lešková

https://www.facebook.com/

ZOBRAZ
SKRY