Close

28. apríla 2019

Slávik Slovenska 2019- školské kolo

     Vo štvrtok 25.4.2019 sa konalo v našej škole školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Naši žiaci súťažili v speve ľudovej piesne a rozhodnutie poroty v zložení p. uč. Mgr. Ivety Feiglovej, p. uč. Mgr. Vlasty Fedičovej a p. asistenta Mgr. Dziaka  bolo nasledovné: I. kategória: 1. miesto- Zuzana Zolovčíková (2.A)

                                         2. miesto- Olívia Kočanová (1.A)

                                         3. miesto- Tatiana Behúnová (1.A)

                                                        – Emma Sotáková (1.B)

                                                        – Viktória Geršiová (3. B)

                    II. kategória: 1. miesto- Tadeáš Rohaľ (4.B)

                                         2. miesto- Charlotta Bilá (4.A)

     Ďakujeme porote a tiež pani učiteľkám 1. stupňa za prípravu žiakov a všetkým srdečne blahoželáme.

                                                                        Mgr. Ivana Kočanová

ZOBRAZ
SKRY