Close

22. apríla 2019

Štúrov Zvolen- školské kolo

V utorok 16.4.2019 si naši žiaci merali svoje rečnícke schopnosti v školskom kole súťaže Štúrov Zvolen.

V 1. kategórii (4.-6. roč.) mali žiaci zreprodukovať časť príbehu a domyslieť zaujímavý koniec. A tu sú výsledky: 1. miesto obsadila žiačka Gabriela Štofčiková, na 2. mieste sa umiestnili Ján Engel a Šimon Sentivan,  3. miesto získali Soňa Kurillová a Nataša Kertészová.

V 2. kategórii (7.-9. roč.) súťažili žiaci v dvoch kolách. V prvom predniesli svoje pripravené rečnícke prejavy a v druhom kole si vytiahli tému, na ktorú mali vyjadriť svoj vlastný názor. Porota sa zhodla na takomto obsadení: 1. miesto získala Emma Borščová,

2. miesto si odniesli Marko Pavelica, Samuel Niemec a Michaela Legezová, tretie miesto patrí Emme Šuľakovej, Soni Bezegovej a Kataríne Jakubovej.  

Ďakujeme porote v zložení p. uč. Feiglovej, Hudákovej a Daňovej za neľahké rozhodovanie a žiakom za ich výkony. Výhercom blahoželáme a v okresnom kole prajeme veľa šťastia.

Mgr. Ivana Kočanová

ZOBRAZ
SKRY