Close

26. marca 2019

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 2019

V stredu 20.3.2019 boli naši žiaci v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín mimoriadne úspešní.  Veľmi sa tešíme 3. miestu, ktoré získala v 1. kategórii Linda Goroľová v prednese poézie, 2. miestu, ktoré si odniesol v 3. kategórii prednesu prózy Jakub Terek a prvenstvo v 2. kategórii v prednese prózy získal  Ján Engel. Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Jane Leškovej a Mgr. Anne Daňovej za prípravu našich výhercov a žiakom za úspešnú reprezentáciu. Jánovi Engelovi držíme prsty na krajskom kole, do ktorého vďaka svojmu prvenstvu postúpil. Blahoželáme.

Mgr. Ivana Kočanová

ZOBRAZ
SKRY