Close

26. marca 2019

DOD

Naša škola otvorila svoje brány pre všetkých jej priaznivcov- rodičov, starých rodičov či iných rodinných príslušníkov, ako aj rodičov budúcich prvákov v rámci Dňa otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil 13.03.2019. Návštevníci mali počas tohto dňa možnosť zúčastniť sa vyučovacích hodín, čím využili šancu sledovať aktivity svojho syna či dcéry, vnuka či vnučky, ale aj vidieť moderné vyučovacie metódy učiteľov a didaktické pomôcky, ktoré spestrujú ich ratolestiam pobyt v škole.

Súčasťou Dňa otvorených dverí bolo aj otvorenie vynovenej Školskej knižnice. K tejto príležitosti prijal pozvanie aj primátor mesta Humenné pán Meričko, ktorý na rozšírenie knižného fondu daroval niekoľko kníh a pani Daňová z Vihorlatskej mestskej knižnice s jej povzbudivými slovami do našich ďalších aktivít a vzájomnej spolupráce. Našimi hosťami boli aj zanietené čitateľky Zuzana Švecová a  Alexandra Harvanová, ktoré v súčasnej dobe, vďaka ich projektu Daruj knihu školskej knižnici, výrazne prispievajú k obnove knižných titulov v knižnici. Získali sme už niekoľko desiatok atraktívnych kníh a sumu 198€ na nákup kníh v kníhkupectve Na korze, ktoré celú túto akciu podporuje.

Nemalú pozornosť počas Dňa otvorených dverí pútalo aj otvorenie Hrnčiarskej dielne. Hrnčiarsky kruh bol  spustený za prítomnosti hosťa – vyučujúcej zo ZUŠ v Humennom pani Zalaiovej a učiteliek pani Salokovej a pani Brečkovej. Prácu na hrnčiarskom kruhu si ako prví vyskúšali žiaci 6.A triedy, s hrdosťou si odnášali ich prvé výrobky.

Tohtoročný Deň otvorených dverí bol veľmi bohatý na program. Veríme, že všetci, ktorí k nám zavítali, u nás strávili príjemný deň.

Mgr. Tatiana Jablonská

Otvorenie vynovenej školskej knižnice v ZŠ Kudlovská

Uverejnil používateľ HNTV – televízia pre Humenčanov Piatok 15. marca 2019
ZOBRAZ
SKRY