Close

24. marca 2019

Bibliotéka 2019

Spojiť milovníkov kníh a výtvarného umenia bolo podstatou školskej literárno-výtvarnej  súťaže Bibliotéka, ktorá má na našej škole už naozaj dlhú tradíciu. Vo štvrtok – 14. marca 2019 – si naši žiaci vyskúšali nielen prácu ilustrátorov, ale aj svoj vlastný monológ či reprodukciu o veľmi zaujímavých knihách. V literárnej časti sme získali opäť nový rozhľad o, pre mnohých, neznámych, ale hlavne fascinujúcich knihách. Jednotliví zástupcovia za každú triedu výstižným prejavom obohatili  knižné poznatky svojich spolužiakov. Zaujali výberom knihy, zrozumiteľnosťou, nápaditosťou i svojou jedinečnosťou. Vo výtvarnej časti sa pokúšali naši umelci ľubovoľnou výtvarnou technikou znázorniť poviedku od Slavomíry Kotrádyovej s názvom Ľudovít Štúr, ktorú predniesol Jakub Terek z 9. B triedy. Vytvorené pestrofarebné ilustrácie vynikali svojou originalitou a kreativitou, preto porota mala naozaj neľahkú úlohu vybrať tých najlepších. Nakoniec rozhodla takto. Na 3. mieste sa umiestnili dievčatá zo 7. A triedy – Alexandra Šobeková a Tamara Csevalvayová, 2. miesto obsadili žiačky z 8. A triedy – Zuzana Stariatová a Sofia Laura Gombitová a 1. miesto patrí žiakom z 5. A triedy – Tadeášovi Geregáčovi a Lenke Milčovej. V literárnej časti 3. miesto obsadil Ján Engel zo 6. B triedy, 2. miesto získala Emma Kurillová z 9. B triedy a 1. miesto dosiahla Michaela Dobrovská z 8. A triedy. Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa z účasti každého jedného žiaka.  

p. uč. Hudáková a p. uč. Brečková

ZOBRAZ
SKRY