Close

7. marca 2019

10. Kudlovský ples – … na ľudovú nôtu …

Februárový podvečer – ako každý rok – patrí k tradičnej plesovej zábave. Preto aj náš 10. Kudlovský ples sa konal 8. februára 2019, ktorý sa niesol v duchu ľudovej  nôty.  Slávnostne vyzdobenú jedáleň zaplnili kudlovčatá, ktoré sa chceli spoločensky zabaviť.

10. Kudlovský ples otvorila Timea Lacová, ktorá zároveň svojimi piesňami spestrila aj náš kultúrny program. Taktiež ZUŠ Múza nám ukázala nevšedné tance a súbor Chemlon obohatiť náš krásny večer dávkou folklóru. Mnohé tanečné kolá, kde to naši žiaci poriadne na parkete roztočili, vystriedala chutná večera, fotenie triednych kolektívov a neskôr bohatá tombola. Niektorí žiaci si okrem sladkého koláča vychutnali aj radosť z výhry. Vyvrcholením plesu bolo vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu, ktorými sa stali Patrik Popčák a Anna Radová z 9. A triedy. Naši žiaci si z piatkového večera odniesli množstvo zážitkov.

Aj na tomto plese sme mali možnosť pozorovať našich tanečníkov – ich nadšenie, radosť, slušné správanie i ochotu pomôcť. Preto sa chceme touto cestou poďakovať  Žiackej školskej rade, vyučujúcim a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní 10. Kudlovského plesu. Pevne veríme, že aj o rok sa stretneme na ďalšom ročníku tejto krásnej školskej akcii. Fotografie nájdete tu.

                                                                                                            Za ŽŠR Jakub Terek

ZOBRAZ
SKRY