Close

16. januára 2019

Program e Twinning na našej škole

Program e Twinning sa zameriava na vytváranie partnerstiev škôl v rámci Európy prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Cez tento program je umožnené partnerským školám vyvárať a realizovať projekty v rámci vyučovania.

Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do tohto programu s našimi najmenšími- prvákmi. Pod vedením pani učiteľky Hajdukovej sme realizovali projekt Let´s celebrate Christmas together. Do projektu sa zapojili žiaci z Poľska, Rumunska, Malty, Talianska, Grécka, Španielska a Francúzska. Úlohou žiakov bolo predstaviť sa partnerským školám v anglickom jazyku, vytvoriť vianočné pohľadnice pre svojich zahraničných kamarátov a na záver sme zaspievať vianočnú pieseň v národnom aj anglickom jazyku.

Za splnenie úloh sme získali e Twinning certifikát:

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/47/347/75347/images/b6bf5568.jpg
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/47/347/75347/images/b7cbbee4.jpg
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/7/47/347/75347/images/b39c7004.jpg
ZOBRAZ
SKRY