Close

6. januára 2019

VIANOČNÁ POHĽADNICA

Vianoce patria k najkrajším sviatkom v roku.Je to čas pokoja,radostí a splnených prianí.O tom,že splnené sny sa môžu stať skutočnosťou,sa presvedčila aj naša žiačka Andrea Spišáková z 8.a,ktorá získala ocenenie vo výtvarnej súťaži pod názvom Vianočná pohľadnica.Súťaž prebiehala v mesiacoch november a december medzi humenskými základnými školami.Vyhodnotenie sa konalo dňa 7.12.2018 v MSKs v Humennom,ktoré bolo zároveň aj organizátorom tejto súťaže.Za krásny výtvarný prejav v podobe vianočnej pohľadnice bola Andrea odmenená balíčkom sladkostí a nákupnou poukážkou v hodnote 13 eur. Vianoce si takto spríjemní peknou knižkou podľa vlastného výberu.Srdečne jej blahoželáme a prajeme veľa nápadov v ďalších súťažiach.

p.uč.M.Brečková 

ZOBRAZ
SKRY