Close

26. decembra 2018

Súťaž v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko

Naša školská knižnica  bola  11. decembra 2018  miestom súťaže v prednese slovenskej povesti  pod názvom  Šaliansky  Maťko.

Školského  kola súťaže sa zúčastnilo 8 recitátorov a súťažilo sa v troch kategóriách.

Porota, ktorú tvorili p. zástupkyňa Mgr.Ľ. Saloková, Mgr. V. Hudáková a Mgr. I. Kočanová, rozhodla takto:

I. kat. : 1.miesto – Matúš Lukáč 3.b

            2.miesto – Denis Bialý 2.a

                               Sarah Ištvan 2.a

            3.miesto- Zuzana Zolovčíková 2.a

II.kat.: 1.miesto – Michal Janošov 5.a

            2.miesto – Nataša Kertészová 4.b

III.kat.: 1.miesto – Sofia Tkáčová 6.a

              2.miesto – Ján Engel 6.b

Súťažiacim ďakujeme za účasť, víťazom blahoželáme a prajeme veľa šťastia  na okresnom kole, ktoré ich čaká v januári. Fotky zo súťaže nájdete v galérii.

                                                                                                                                                                Mgr. Anna Daňová

ZOBRAZ
SKRY