Close

5. decembra 2018

Naša knižnica je opäť bohatšia

Fond na podporu umenia schválil pre našu školskú knižnicu grant vo výške 1 000 €  v rámci projektu  Vitajte v trinástej komnate poznania.

Kúpilo sa 149 nových knižných titulov. Rozšírila sa najmä beletria pre deti a mládež, nezabudli sme ani na detské encyklopédie  a naša školská knižnica je bohatšia  aj  o tituly z oblasti jazykovedy a pedagogiky. Máme z toho obrovskú radosť.

Mgr.Anna Daňová a Mgr.Tatiana Hajduková

 

ZOBRAZ
SKRY