Close

18. novembra 2018

Cestujeme celým svetom – zážitkové učenie

Spoznávať súčasný svet, život ľudí i celú históriu nielen z učebníc či encyklopédií, ale hlavne zo skutočného rozprávania významných osobností bolo hlavným cieľom zážitkového učenia, ktoré sa konalo na našej škole dňa 14. 11. 2018 . Prednáška významného a zanieteného cestovateľa pána Ing. Milana Kuruca zaujala celú aulu. Svojím výstižným, príjemným, ale hlavne pravdivým výkladom odzrkadlil a predniesol našim žiakom pohľad na súčasnú geografiu i dávnu históriu. Spoločne sme sa ocitli v Bolívii, navštívili sme v Peru Cestu smrti a mali sme možnosť vidieť pobrežie Tichého oceána. Žiaci boli očarení zvlášť zaujímavosťami z Indie. Pohľad na rieku Ganga či príbeh o posvätnom zvierati v nich vyvolal silný zážitok. Pán Kuruc pozoruhodným spôsobom prepájal deťom zábery na súčasný Dubai i úchvatný denný či nočný Rím. Na jednej strane niečo moderné a na strane druhej monumenty dýchajúce históriou. Odhalil nám aj nie ideálny život vo Vietname či pre niektorých nepochopiteľný spôsob života v istých častiach Južnej Ameriky.

Touto cestou sa chceme poďakovať pánovi Kurucovi za zmysluplné zážitkové učenie o exotických krajinách, ktoré mal možnosť navštíviť. Žiaci a vyučujúci mu vyjadrili okrem úprimnej vďaky aj veľký obdiv za jeho záujem, silu i odhodlanie cestovať po, pre nás nepoznaných, končinách našej zemegule. Fotografie z akcie nájdete v našej fotogalérii.

 

Mgr. Veronika Hudáková

ZOBRAZ
SKRY