Close

30. septembra 2018

Ochrana života a zdravia, jesenná časť

Ochrana života a zdravia

Účelové cvičenie  v 5. – 9. ročníku realizujeme v prírode 2 razy do roka zväčša v jeseni a v jari. Pred  jeho realizáciou sme vykonali  v stredu 19.9.2018 teoretickú prípravu, kde sme si dopĺňali poznatky z civilnej ochrany, zdravotnej prípravy a pohybu a pobytu v prírode. Nasledujúci deň sme svoje vedomosti prezentovali v praktickej časti  na rôznych stanovištiach, ktoré pozostávali aj z troch športových disciplín: streľba zo vzduchovky na cieľ, prekážková dráha a hod granátom na cieľ.

Vyhodnotenie jednotlivých disciplín:

V civilnej ochrane získali 1. miesto všetky triedy

V zdravotnej príprave získali 1. miesto 5.B a 8.A

V streľbe zo vzduchovky získala 1. miesto 8.A

V hode granátom na cieľ získala 1. miesto 9.A

V prekážkovej dráhe získala 1. miesto 8.A

Celkové vyhodnotenie tried vo všetkých disciplínach:

Na 3. mieste sa umiestnila trieda 6.B

Na 2. mieste sa umiestnila trieda 9.A

A víťazom sa stala trieda 8.A

Mgr. Ján Adamek

ZOBRAZ
SKRY