Close

6. júna 2018

Zážitkové učenie biológie v jaskyni

V máji sme sa my ôsmaci, vybrali na exkurziu do Prešova a okolia.  Cesta autobusom ubehla rýchlo. Ako  prvá zastávka pri našom poznávaní bol Solivar v Prešove.  Prešli sme  areálom múzea, ktoré pozostáva z viacerých objektov. Zistili sme ako sa kedysi ťažila soľanka a ako prebiehal celý proces jej spracovania. Prezreli sme si gápeľ, četerne, prehrievacie a odparovacie pece.  Potom sme nasadli do autobusu, ktorý nás odviezol za obec Lipovce. Po krátkej prechádzke lesom sme sa dostali i k jaskyni Zlá Diera. Pán jaskyniar Košč nám porozdával prilby a nasadil čelovky, pretože jaskyňa nie je elektricky osvetlená. Takto pripravení sme vstúpili do jaskyne. Odvážnejší si  vyskúšali   lezenie po šmykľavých skalách. Dozvedeli sme sa, že tu kedysi dávno žili medvede a vlci, videli sme  zaujímavé kvaple, jaskynné jazierka a sledovali spiacich netopierov. V jaskyni sa nachádzajú aj archeologické nálezy, niektoré staré viac ako 10 000 rokov.   Domov sme sa vrátili síce unavení, ale obohatení o nové zážitky a informácie.

Ema Kurillová, 8.B

ZOBRAZ
SKRY