Close

4. júna 2018

Pochvala za vzornú reprezentáciu v karate

TJ SLÁVIA CVČ DÚHA Humenné

Oznámenie o veľmi dobrej reprezentácii na majstrovstvách okresu Humenné v Karate.

Prajem pekný deň, na základe výsledkov z otvorených majstrovstiev deti, žiakov a dorastencov v karate Vám chceme oznámiť, že štyria žiaci Vašej školy sa zúčastnili na týchto majstrovstvách. Otvorené majstrovstvá okresu Humenné boli zorganizované CVČ DÚH Humenné, za spolupráci s TJ SLÁVIA CVČ DÚHA Humenné. Na súťaži sa zúčastnilo viacero klubov z prešovského a košického kraja.

Súťaž sa konala v priestor CVČ DÚHA a celkom sa jej zúčastnilo 45 pretekárov, v rôznych výkonnostných aj vekových kategóriách.

Najnižšiu kategóriu talentov bez stupňa technickej vyspelosti vyhral a titul majstra okresu vybojoval Tomáš Vasko, na druhom mieste sa umiestnil Lukáš Vasko zo ZŠ Kudlovská.

V kategórií mladší žiaci so stupňom technickej vyspelosti 8. – 6. Kyu sa na prvom mieste a titul majstra okresu vybojoval Šimon Račko s vysokým náskokom pred druhým v poradí Samuelom Orosom, obaja ZŠ Kudlovská.

Zároveň s oznámením o účasti na súťaži a oboznámením s výsledkami súťaže, by som sa chcel poďakovať vedeniu školy za to, že umožnilo členom oddielu karate cvičiť v priestoroch telocvične ZŠ a tým sa aktívne podieľať na výchove mladých športovcov v olympijskom športovom odvetví karate.

Ing. Michal Mihalík, Ph.D.

predseda TJ SLÁVIA CVČ DÚHA Humenné

 

 

ZOBRAZ
SKRY