Close

31. mája 2018

Hráme sa na mamičky

MAMA, slovo, ktoré znie z úst každého z nás tak s nehou a láskou……

Uctiť si náročnú prácu mamičiek sa rozhodli vyskúšať žiaci 2. oddelenia ŠKD pod vedením p. vych. Fedičovej v spolupráci s p. uč. Feiglovou. Žiačky sa vopred pripravili na úlohy, ktoré ako „malé mamičky“ museli zvládnuť. Prvá úloha bola postarať sa o bábätko- nakŕmiť ho, prebaliť. Druhou úlohou bolo zaspievať dieťatku uspávanku alebo zarecitovať mu vhodnú básničku. Tretia individuálna úloha priniesla povinnosť mamičky zvládnuť prípadný reálny výchovný problém so svojim dieťaťom. Prísna porota, zložená zo zastúpenia chlapcov, hodnotila „mamičkovské“ výkony dievčat. Tí napokon rozhodli, že každá sa svojej úlohy zhostila veľmi dobre a bolo ťažké určiť víťazku. Na záver sa všetci pohostili vlastnoručne upečenými koláčikmi z ovsených vločiek a bázovou limonádou, ktorú si tiež sami pripravili.

ZOBRAZ
SKRY