Close

30. mája 2018

Netradičná hodina telesnej výchovy

Dňa 21.5.2018 si žiačky 8.ročníka vrámci zážitkového vyučovania vyskúšali odcvičiť telesnú výchovu vo fitnes centre. Túto zaujímavú hodinu im vybavil pán učiteľ Ištvan  a ukázal im, že na telesnej výchove nemusia hrať iba loptové hry.

Najprv si dievčatá rozcvičili svaly kvalitnou rozcvičkou a svoje kosti rozhýbali aj cvičením na rôznych strojoch. Po celý čas sa im venoval osobný tréner Tomáš Tóth, vďaka ktorému pochopili dôležitosť cvičenia a správneho stravovania. Táto hodina nabudila niektoré dievčatá, ktoré do fitka odvtedy chodia pravidelne.

Ôsmačky sa aj takouto cestou chcú poďakovať pánovi učiteľovi Petrovi Ištvanovi za námahu, trpezlivosť a odhodlanosť motivovať ich k cvičeniu.

Elena Engelová, 8.A

ZŠ Kudlovská 11, HE

ZOBRAZ
SKRY