Close

12. mája 2018

Štúrov Zvolen

Na našej škole sa dňa 26. apríla 2018 organizoval 1. ročník literárnej súťaže Štúrov Zvolen. Súťaž slávnostne otvorila p. uč. Kočanová krásnym prejavom, ktorým povzbudila všetkých 25 súťažiacich.

Do súťaže sa zapojili žiaci v dvoch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci 4. – 6. ročníka, ktorí museli pred komisiou preukázať svoje jazykové zručnosti a schopnosti najprv pri dokončení záveru krásnej poviedky, a následne pri jej celej reprodukcii.

Súťažiaci v druhej kategórii to mali trošku náročnejšie, pretože ich ústny prejav pozostával z dvoch častí. V prvej časti si už vopred pripravili úvahy na im blízke témy. Náplňou druhej časti bolo vyjadrenie svojho názoru vo vybranej – vyžrebovanej téme pani riaditeľkou. Na prednesenie svojich myšlienok mali žiaci rozpätie troch až piatich minút.

Dať najavo svoj názor a postoj, sformulovať pre a proti i všetky argumenty, a zároveň zbaviť sa trémy bolo pre žiakov veľmi náročné, ale nakoniec to bravúrne zvládli.

V prvej kategórii 3. miesto obsadil Ján Engel (5.B), 2. miesto získala Gabriela Štofčíková (5.A) a na 1. mieste sa umiestnila Sofia Tkáčová (5.A).

Druhá kategória mala viacerých umiestnených. Na 3. mieste skončili dvaja žiaci, a to Sebastián Ovšaný (8.A) a Marko Lukáč (8.B). Druhé miesto získali dievčatá zo 7. A triedy, konkrétne Michaela DobrovskáPaula Michalková. Prvé miesto, a zároveň aj postup na okresné kolo patrí Elenke Engelovej (8.A).

Všetkým našim žiakov veľmi pekne ďakujeme za hojnú účasť a srdečne blahoželáme.

 

Jakub Tupta (9.A)

ZOBRAZ
SKRY